Avís legal

I. Avís legal de la pàgina web www.estelblau.net.

En virtut de la previsió de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que la present pàgina web pertany a:

JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L.
CIF: B-61995841
C. Prat, nº 41,  08907-L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon de contacte: 932634574
E-mail de contacte: estelblau@estelblau.net
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31.897, Foli 007, FullaB200266.

II. Objecte de la pàgina web.

La present Web, titularitat de JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L., té caràcter merament informatiu i la seva finalitat és la de donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre lliurament l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. no serà en cap cas responsable dels errors i/o omissions que poguessin existir a la informació facilitada, ni de l’aplicació o de l’ús concret que pogués fer-se a la mateixa.

JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la pàgina web i el present Avís Legal.

III. Accés a la pàgina web

1. No es recullen dades personals dels usuaris
La pàgina web té la finalitat de comunicar als usuaris a través d’Internet els serveis de JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. En cap moment es sol·licitaran ni es recolliran dades de caràcter personal mitjançant la present pàgina web. 

2. Contacte i Informació
Si l’usuari volgués posar-se en contacte amb JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: estelblau@estelblau.net. En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda serà tractada d’acord amb la nostra política de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

3. Ús de la pàgina Web
L’ usuari es compromet a navegar per la pàgina Web diligentment i respectant la finalitat merament informativa anteriorment descrita, així com la moral, les bones costums i l’ordre públic.

L’ usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre les activitats o els servis de JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. per a desenvolupar activitats contràries a las lleis, a la moral o a l’ordre públic.
A tal efecte, el prestador no autoritza en cap cas a l’usuari a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels  continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la empresa JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. o tercers puguin patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina Web.
En particular, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la Web.

4. Responsabilitat
JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que resultin d’errors o desconnexions a las xarxes de telecomunicacions que produeixin la interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació  del servei.

L’accés al portal Web no implica la necessitat per part de JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. de controlar l’absència de virus, “cucs” o qualsevol altre element informàtic danyós. L’usuari haurà de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei.

5. Sobre els elements de la pàgina web
Els diferents elements de la pàgina web es troben sota l’empara legal de la legislació espanyola i els seus drets d’autor pertanyen a JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L.

Es prohibeix la reproducció parcial o total del portal, i el seu tractament informàtic, així com la utilització comercial i explotació, en qualsevol de les seves formes del codi font, les imatges, els textos, la informació, els logotips o dissenys gràfics, les fotografies, les animacions, el software i qualsevol altre tipus de contingut escrit, audiovisual o sonor que es reculli a la pàgina Web.

Sense perjudici de l’anterior, l’ usuari pot accedir i visualitzar tots els elements, imprimir-los i emmagatzemar, sempre i quan sigui única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

6. Hipervíncles o Links
La pàgina web pot mostrar enllaços a altres portals o pàgines webs. En aquest cas, JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. actuarà com a prestador de serveis d’intermediació i només respondrà dels continguts d’aquelles pàgines si tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’aquells continguts i no hagués actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç. 

Si l’usuari considera que el contingut enllaçat és il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. remetent un correu a estelblau@estelblau.net. El prestador analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, en tot cas, procedirà a la supressió de l’enllaç. En tot cas, la recepció de la comunicació anterior no tindrà el caràcter de “coneixement efectiu”, segons el que disposa la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per una altra banda, els usuaris podran afegir enllaços des de les seves pròpies pagines webs al present portal, sempre i quan es tracti d’una finalitat purament informativa i sense intenció de discriminar ni desprestigiar l’entitat. Sense perjudici de l’anterior, quedarà prohibit establir marcs que envolti la pàgina o permeti la visualització dels continguts a través de portals diferents a  www.estelblau.net.

7. Publicitat
A la pàgina Web podrà allotjar-se contingut publicitari o patrocinat. JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. no serà responsable de qualsevol error o irregularitat dels referits missatges publicitaris, sent els anunciants o patrocinadors els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

IV. Legislació aplicable

La present informació legal, així com la política de privacitat i de cookies, es regeix per la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina Web, JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. i l’usuari es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.