Història

MISSIÓ JARDÍ D'INFANTS L'ESTEL BLAU S.L.L.

Estel Blau va néixer l’any 1995 a partir d’una necessitat evident del barri per la manca de places d’Escola Bressol al barri de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat.

L’Ajuntament de l’Hospitalet, davant de la qualitat del projecte educatiu va cedir espais municipals per tal de poder desenvolupar millor la nostra tasca.

 A partir de 2003 comencem a gestionar altres projectes de la petita infància mantenint el nostre model identitari.

 A partir de 2006 esdevenim escola formadora per tal de poder divulgar la nostra manera de fer a tots els col·lectius interessats, com professionals vinculats amb l’entorn educatiu, principalment de 0 a 3 anys, estudiants i centres educatius.

Des de 2010 centres gestionats per nosaltres obtenen el distintiu d’Escola Verda. A partir d’aquest moment ens convertim en centre formador d’Escola Verda.

Des d’aquest moment la nostra participació en xarxes i fòrums relacionats amb la petita infància s’evidencia, pasant a ser centre formador en l’àmbit educatiu de la petita infància.