Objectius

> Exercir una funció educativa i social com a complement de la tasca familiar.

> Proporcionar professionals i recursos per tant que l’Infant es pugui desenvolupar, d’acord a les seves característiques, necessitats i inquietuds, tot respectant el seu ritme.

> Oferir una escola compromesa amb els nostre trets d’identitat.

> Implantar la sistematització i protocols per assolir l’excel·lència en la nostra qualitat.

> Vetllar per la utilització de recursos sostenibles en la nostra gestió.

> Garantir l’estabilitat financera dels diferents projectes que es realitzin.

> Afavorir la identitat i l’autonomia de cada centre.

> Acompanyar a les famílies envers la criança i educació dels seus fills i filles.

> Afavorir una tasca de formació i informació permanent a les famílies, promovent la seva participació.

> Crear un ambient de respecte i convivència entre els equips de l’ESTEL BLAU.

> Afavorir el treball en equip de manera que hi hagi criteris compartits, assegurant la coherència i la coordinació entre totes les actuacions que es porten a terme en els centres.

> Afavorir i garantir la formació continuada dels diferents equips.

> Garantir la qualitat professional dels treballadors i treballadores.

> Dinamitzar en els diferents centres, programes de xarxa amb professionals vinculats a l’etapa 0-6 anys.

> Potenciar que cada centre estigui arrelat en el seu entorn més proper.

> Desenvolupar programes formatius dirigits a professionals del nostre àmbit.