Trets d'identitat

FILOSOFIA D’EMPRESA

 • LAICA:   respectuosa, però no doctrinària, sense vinculació religiosa.
 • COMPROMESA: amb l’entorn i les persones que el formen, amb els usuaris i usuàries dels serveis i amb els professionals que hi treballen.
 • DEMOCRÀTICA: fomentant la participació social i responsable d’usuaris, treballadors i col·laboradors.
 • SOSTENIBLE: Gestionar amb criteris sostenibles, tant des del punt de vista social, econòmic i ambiental. “Cal viure senzillament, perquè senzillament altres puguin viure ”[1]
 • VETLLAR PER LA PETITA INFÀNCIA: com empresa, res del 0-3 ens és aliè. Cal remarcar la importància del treball que realitzem envers el 0-3. Els adults estem obligats a garantir la satisfacció dels drets dels infants de 0-3 anys. FELICITAT.
 • MILLORA CONTINUA: el nostre objectiu és transformar i evolucionar.

 

PRAXIS:

 • CATALANA: La llengua vehicular és el català i la cultura catalana esta present en la quotidianitat de l’escola, defensant la conservació i promoció dels aspectes culturals que defineixen la nostra història com a país.
 • ARRELADA i OBERTA: a l’entorn més proper, formant part de la seva transformació i aprenent a estimar-lo.
 • INCLUSIVA: Escola que suma de les grans tendències, de l’equip humà i de les famílies. Respecte als infants possibilitant que creixin junts, independentment del seu origen, de les seves característiques, necessitats i inquietuds i de les seves condicions personals, socials i culturals.
 • PROJECTE INNOVADOR I FORMADOR: projecte viu que innova; a partir del qual formem i fem escola, fomentant el creixement personal i professional.
 • PROXIMITAT I EFICÀCIA: Totes les idees, propostes, dificultats…, ens arriben i son resoltes de manera immediata. Les persones són les protagonistes del nostre projecte, i som totalment accessibles per usuaris, treballadors i col·laboradors

 


[1] Mahadma Gandhi.