Visió

ESTEL BLAU SLL serà una organització:

CONSOLIDADA
Garantir la solvència econòmica de l’organització a llarg termini.

REFERENT
En la filosofia de com es gestiona l’empresa, en l’organització dels equips. Reconeixement del projecte educatiu als professionals del nostre àmbit d’actuació, usuaris i clients.

INNOVADORA
Estarà al dia de les tendències a nivell educatiu i als àmbits d’administració, infraestructura i serveis, i transmetre’ls a tota l’organització (gestió del coneixement).

SOSTENIBLE
Compromesa amb l’entorn i amb la comunitat local.

COMPROMESA AMB ELS TREBALLADORS
Contribuir a millorar la qualitat de vida professional dels treballadors.

HOMOGÈNIA
Consolidar el projecte marc de l’organització.